1.
Risan LC, Nørve S. Universell utforming og den vanskelige avgrensingen av «alle». FormAkademisk [Internett]. 31. desember 2013 [sitert 28. november 2023];6(3). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/436