1.
Lutnæs E. Framing the concept design literacy for a general public. FormAkademisk [Internett]. 29. desember 2021 [sitert 9. desember 2022];14(4). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/4639