1.
Ringvold TA, Nielsen LM. Complexity, interdisciplinarity and design literacy. FormAkademisk [Internett]. 29. desember 2021 [sitert 2. oktober 2022];14(4). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/4640