1.
Klungland M. Romtidmaterialisering og subjektivering: Kunst- og hÄndverksdidaktikk under posthumane betingelser . FormAkademisk [Internett]. 23. januar 2023 [sitert 31. januar 2023];16(2). Tilgjengelig pÄ: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/4799