1.
Hoem J, Eide G. Utvidet virkelighet i bøker for barn: «Augmented Reality» og analoge bøker . FormAkademisk [Internett]. 23. januar 2023 [sitert 4. mars 2024];16(2). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/4805