1.
Haakonsen P. Programmering i Kunst og håndverk 2018-2022 : Utviklingen av pseudokodemodellen. FormAkademisk [Internett]. 23. januar 2023 [sitert 27. februar 2024];16(2). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/4812