1.
Kvalbein Åse, Småland EG. Leire og keramikk i norske læreplaner : i perioden 1922 til 2020. FormAkademisk [Internett]. 23. januar 2023 [sitert 4. mars 2024];16(2). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/4815