1.
Jamouchi S. Shibori her og nå: Et kunstprosjekt med naturmaterialer i skolen . FormAkademisk [Internett]. 23. januar 2023 [sitert 2. desember 2023];16(2). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/4896