1.
Watten RG. Perseptuelle illusjoner i norske kommunevÄpen. FormAkademisk [Internett]. 9. juni 2023 [sitert 1. oktober 2023];16(1). Tilgjengelig pÄ: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/4897