1.
Søyland L. Bokanmeldelse. Digitale medier og materialitet. FormAkademisk [Internett]. 24. juni 2022 [sitert 10. august 2022];15(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/4961