1.
Gulliksen MS. Gode Valg – om læreres utvelgelseskompetanse i Kunst og håndverk. FormAkademisk [Internett]. 6. januar 2013 [sitert 26. januar 2022];5(2). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/501