1.
Lutnæs E, Brænne K, Omtveit B. Et kunnskapsfag med samfunnsrelevans : Retorisk analyse av professor Nielsens faste spalte i tidsskriftet Form. FormAkademisk [Internett]. 23. mars 2023 [sitert 3. juni 2023];16(3). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/5089