1.
Reitan JB. FORMakademisk – Fem års jubileum. FormAkademisk [Internett]. 14. januar 2013 [sitert 9. august 2022];5(2). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/511