1.
Frisch NS. Uformell tegning og formell tegneundervisning sett i lys av teori om lek : Om professor Liv Merete Nielsens bidrag for å fremme visuell kompetanse. FormAkademisk [Internett]. 23. mars 2023 [sitert 5. oktober 2023];16(3). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/5174