1.
Letnes M-A, Bråten I, Nielsen LM, Skjelbred BH. Leder. Et nettverk av samskapt viten : - et vitenskapsfelt i utvikling. FormAkademisk [Internett]. 23. januar 2023 [sitert 8. desember 2023];16(2). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/5229