1.
Digranes I, Fauske LB. Med Fagdidaktikk som omdreiningspunkt . FormAkademisk [Internett]. 23. mars 2023 [sitert 30. mai 2023];16(3). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/5295