1.
Börekçi NA. Dear Liv. FormAkademisk [Internett]. 23. mars 2023 [sitert 5. oktober 2023];16(3). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/5299