1.
Ringvold TA. Kjære Liv . FormAkademisk [Internett]. 23. mars 2023 [sitert 30. mai 2023];16(3). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/5300