1.
pelman barak, Bar-Amotz S, Asterhan C, Saba J. Learning through the eyes of another: Online Instruction of Craft Skills Using Eye-Tracking Technology. FormAkademisk [Internett]. 21. september 2023 [sitert 22. juli 2024];16(4). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/5376