1.
Reitan JB. Leder. FormAkademisk 15 år : – i full aktivitet . FormAkademisk [Internett]. 9. juni 2023 [sitert 4. oktober 2023];16(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/5383