1.
Reitan JB, Nielsen LM. Designdialoger. FormAkademisk [Internett]. 31. august 2009 [sitert 22. februar 2024];2(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/55