1.
Gromark S. Mellan profession och akademi. Reflektioner kring arkitekturforskningens egenart. FormAkademisk [Internett]. 31. august 2009 [sitert 4. mars 2024];2(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/56