1.
Hølmebakk I-M. Universell utforming i arkitektpraksis – belyst gjennom to offentlige bygg. FormAkademisk [Internett]. 31. august 2009 [sitert 29. januar 2023];2(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/58