1.
Reitan JB. Leder. Permanent økonomisk støtte til FORMakademisk. FormAkademisk [Internett]. 20. november 2013 [sitert 28. november 2023];6(3). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/721