1.
Brekketo B. Taswir – perspektiver fra en meningsutveksling om figurativ fremstilling i sunni-islam. FormAkademisk [Internett]. 31. desember 2014 [sitert 17. mai 2022];7(5). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/899