1.
Gulliksen MS. Beredskapskunnskap – navet i Lærerutdanning i Kunst og håndverk. FormAkademisk [Internett]. 31. desember 2014 [sitert 22. februar 2024];7(5). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/902