[1]
Gjærum, R.G. 2015. Mulighetsrommet i kunstdidaktikken: betraktninger av til-stede-værelse. Nordic Journal of Art and Research. 4, 2 (des. 2015). DOI:https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1541.