[1]
Skogdal, E. 2015. Hvem får være musikkelev? – kunstdidaktisk eller terapeutisk ståsted. Nordic Journal of Art and Research. 4, 2 (des. 2015). DOI:https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1542.