[1]
Arnesen, J. og Gjærum, R.G. 2017. #KunstInnsatsen: Estetiske erfaringer og skjønnsvurderinger ved asylmottak. Nordic Journal of Art and Research. 6, 1 (mai 2017). DOI:https://doi.org/10.7577/information.v6i1.2152.