[1]
Strøm, I.T. 2020. Å styrke vennskap og forfølge artistdrømmer gjennom uformell musikalsk praksis: Musikalsk aktørskap i en krysskulturell kontekst. Nordic Journal of Art and Research. 9, 1 (sep. 2020). DOI:https://doi.org/10.7577/information.4000.