[1]
Aure, V. 2013. Didaktikk – i spennet mellom klassisk formidling og performativ praksis. Nordic Journal of Art and Research. 2, 1 (jun. 2013). DOI:https://doi.org/10.7577/if.v2i1.611.