(1)
Arnesen, J.; Gjærum, R. G. #KunstInnsatsen: Estetiske Erfaringer Og skjønnsvurderinger Ved Asylmottak. information 2017, 6.