(1)
Jonvik, M. Eit Skilt Som prøver å Vera Eit Skilt: Om Kunstproduksjon I Samarbeid Mellom Små Og Store Vesen. information 2020, 9.