(1)
Strøm, I. T. Å Styrke Vennskap Og forfølge artistdrømmer Gjennom Uformell Musikalsk Praksis: Musikalsk aktørskap I En Krysskulturell Kontekst. information 2020, 9.