(1)
Aure, V. Didaktikk – I Spennet Mellom Klassisk Formidling Og Performativ Praksis. information 2013, 2.