Gjærum, R. G. (2015). Mulighetsrommet i kunstdidaktikken: betraktninger av til-stede-værelse. Nordic Journal of Art and Research, 4(2). https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1541