Skogdal, E. (2015). Hvem får være musikkelev? – kunstdidaktisk eller terapeutisk ståsted. Nordic Journal of Art and Research, 4(2). https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1542