Østern, T. P. (2015). Samtidsdans i møte med erfaringsrike kropper - inkluderende kunstdidaktiske grep i dans. Nordic Journal of Art and Research, 4(2). https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1553