Gjernes, L. M. (2017). Å ta spørsmål om form på alvor. Nordic Journal of Art and Research, 6(1). https://doi.org/10.7577/if.v6i1.1926