Arnesen, J., & Gjærum, R. G. (2017). #KunstInnsatsen: Estetiske erfaringer og skjønnsvurderinger ved asylmottak. Nordic Journal of Art and Research, 6(1). https://doi.org/10.7577/information.v6i1.2152