Uri, H. (2020). Jeg håndhilser før jeg penetrerer: Vitenskapelig essay. Nordic Journal of Art and Research, 9(1). https://doi.org/10.7577/information.3783