Jonvik, M. (2020). Eit skilt som prøver å vera eit skilt: Om kunstproduksjon i samarbeid mellom små og store vesen. Nordic Journal of Art and Research, 9(1). https://doi.org/10.7577/information.3913