Strøm, I. T. (2020). Å styrke vennskap og forfølge artistdrømmer gjennom uformell musikalsk praksis: Musikalsk aktørskap i en krysskulturell kontekst. Nordic Journal of Art and Research, 9(1). https://doi.org/10.7577/information.4000