Gjærum, Rikke Gürgens. 2015. «Mulighetsrommet I Kunstdidaktikken: Betraktninger Av Til-Stede-værelse». Nordic Journal of Art and Research 4 (2). https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1541.