Østern, Tone Pernille. 2015. «Samtidsdans I møte Med Erfaringsrike Kropper - Inkluderende Kunstdidaktiske Grep I Dans». Nordic Journal of Art and Research 4 (2). https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1553.