Gjernes, Liv Mildrid. 2017. «Å Ta spørsmål Om Form På Alvor». Nordic Journal of Art and Research 6 (1). https://doi.org/10.7577/if.v6i1.1926.