Arnesen, Jon, og Rikke Gürgens Gjærum. 2017. «#KunstInnsatsen: Estetiske Erfaringer Og skjønnsvurderinger Ved Asylmottak». Nordic Journal of Art and Research 6 (1). https://doi.org/10.7577/information.v6i1.2152.