Jonvik, Merete. 2020. «Eit skilt som prøver å vera eit skilt: Om kunstproduksjon i samarbeid mellom små og store vesen». Nordic Journal of Art and Research 9 (1). https://doi.org/10.7577/information.3913.