Strøm, Irene Trønnes. 2020. «Å Styrke Vennskap Og forfølge artistdrømmer Gjennom Uformell Musikalsk Praksis: Musikalsk aktørskap I En Krysskulturell Kontekst». Nordic Journal of Art and Research 9 (1). https://doi.org/10.7577/information.4000.