Aure, Venke. 2013. «Didaktikk – I Spennet Mellom Klassisk Formidling Og Performativ Praksis». Nordic Journal of Art and Research 2 (1). https://doi.org/10.7577/if.v2i1.611.